אישור
דף הבית > חשבפדיה > יחסי עובד מעביד
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

יחסי עובד-מעביד הינם יחסים חוזיים, שנוצרים מכוח חוזה עבודה.

חוזה העבודה יכול להיעשות בכתב, בעל-פה, או יכול להיווצר מכוח התנהגות הצדדים.

במקרים מסוימים לא ניתן לקבוע בבירור אם היחסים הינם יחסי עובד-מעביד.

השאלה מתעוררת בעיקר לגבי האבחנה בין עובד לבין קבלן עצמאי.

קביעת הצדדים לגבי מהות יחסיהם אינה המבחן הבלעדי לקיומם של יחסי עובד-מעביד.

בפסיקה נקבעו מבחנים שעל פיהם בוחן בית הדין לעבודה את קיומם או אי-קיומם של יחסי עובד-מעביד.

כיום, נוהג בית הדין לבחון את סוגיית קיומם של יחסי עובד-מעביד, בהתאם ל"מבחן המעורב", הכולל את מבחן ההשתלבות, מבחן הקשר האישי, מבחן המרות והפיקוח, אופן תשלום השכר, השימוש בכלים של המעביד וכו`.

 

 

 

פסיקה ● חוסר תום לב קיצוני מצד מי שהוכר כעובד מהווה הצדקה לביצוע קיזוז סכומים אשר שולמו לו ביתר כעצמאי מהכספים המגיעים לו כשכיר - מכללת רמת גן● נדחה ערעור לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות לנותנת שירותים אשר הוכרה כעובדת - ענת עמיר המערערת● מבחנים לקיומם של יחסי עובד-מעביד - אמוץ פרידמן ואח'● קיומם של יחסי עובד ומעביד ייקבע בהתאם להתנהגות הצדדים - מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ● עובד שהועסק כעצמאי והוכר כשכיר לא יחויב בהשבת תשלומים שניתנו לו ביתר אלא בנסיבות חריגות - פיליפ טיברמן● בית הדין הארצי קבע, שמבחן ההשתלבות התקיים בפן החיובי משהוכח, בין היתר, רצף עבודה ללא הפסקות ותיאום חופשות בכפוף להסכמת ההנהלה - ז'וזט מואב● קבלן עצמאי לא הוכר כ"עובד" מאחר ועשה שימוש חסר תום לב בהלכות משפטיות בעניין יחסי עובד-מעביד - מקרין עפר
מחשבונים וטבלאות מידע ● המבחנים לקיום יחסי עבודה
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא יחסי עובד מעביד לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד