אישור
דף הבית > חשבפדיה > יום העצמאות
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

יום העצמאות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ה' באייר זה יום שהוכרז כיום העצמאות עפ"י חוק יום העצמאות תש"ט- 1949.

יודגש, כי ישנן הוראות מיוחדות למקרה שבו יום העצמאות נופל ביום שישי או ביום שבת. 

יום העצמאות עפ"י החוק הוא יום שבתון.

לגבי תגמול עבודה ביום העצמאות, הפרשנות המקובלת הנה, כי יש לראות ביום העצמאות חג ככל מועדי ישראל ועל כן להחיל עליו את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית, קרי, תשלום של 150% לפחות מהשכר לגבי עובד המועסק ביום העצמאות, וכן חובת קבלת היתר על העסקה ביום זה.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית