אישור
דף הבית > חשבפדיה > יום בחירה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

יום בחירה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
ערכים מקושרים

הזכות ליום בחירה אינה מוכרת בחוק. זכות זו מעוגנת במסגרת הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה אישי, נוהג או הסכם במקום העבודה - ומעניקה לעובד זכות להיעדר מעבודתו יום נוסף, בתשלום, בנוסף על ימי החג המגיעים לכל עובד, מבלי שיום זה ינוכה מסך ימי החופשה העומדים לרשותו.

ההסכמים הקיבוציים שבהם נקבעה זכות זו, מפרטים בדרך כלל אלו ימים ייחשבו כימי בחירה. עובד אשר לא חל עליו הסכם קיבוצי ו/או הרחבה כאמור, ולא נקבעה זכות זו בחוזהו האישי, אינו זכאי ליום בחירה, והיעדרות ביום כאמור תנוכה משכרו או מימי החופשה שלו.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית