אישור
דף הבית > חשבפדיה > זמן נסיעה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

ככלל, זמן נסיעה אל מקום העבודה וממנו, אינו נחשב לשעות עבודה, שכן לא מדובר בשעות בהן העובד עומד לרשות העבודה, ועל כן, אין חובת תשלום שכר לעובד עבור זמן זה, אף אם הוא ממושך.

עם זאת, יתכנו נסיבות בהן תקום זכאות לתשלום עבור זמן הנסיעה, למשל מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא זמן נסיעה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד