אישור
דף הבית > חשבפדיה > התפטרות הורה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה, לעניין החוק כפיטורים, ועל כן תהא זכאית לפיצויים.

זכות זו מוקנית גם לעובדת אשר אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה (ובלבד שניתן צו אימוץ), לעובדת שקיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד בהסדר של פונדקאות ולעובדת שקיבלה לביתה ילד למטרת אמנה.

כמו כן הזכות להתפטר מוקנית גם לעובד גבר שהתפטר כנ"ל (תוך 9 חודשים מיום הלידה או האימוץ), אם חלו לגביו אחד משלושת התנאים:

- בת זוגו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך לפני יום התפטרותו (בכלל זה תקופה אשר לא נותקו בה יחסי עובד מעביד בינה לבין מעבידה).

- הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

- בת זוגו היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא התפטרות הורה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד