אישור
דף הבית > חשבפדיה > התפטרות הורה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה, לעניין החוק כפיטורים, ועל כן תהא זכאית לפיצויים.

זכות זו מוקנית גם לעובדת אשר אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה (ובלבד שניתן צו אימוץ), לעובדת שקיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד בהסדר של פונדקאות ולעובדת שקיבלה לביתה ילד למטרת אמנה.

כמו כן הזכות להתפטר מוקנית גם לעובד גבר שהתפטר כנ"ל (תוך 9 חודשים מיום הלידה או האימוץ), אם חלו לגביו אחד משלושת התנאים:

- בת זוגו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך לפני יום התפטרותו (בכלל זה תקופה אשר לא נותקו בה יחסי עובד מעביד בינה לבין מעבידה).

- הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

- בת זוגו היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא התפטרות הורה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד