אישור
דף הבית > חשבפדיה > התפטרות
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

התפטרות הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

התפטרות הינה אקט של סיום חוזה העבודה, כלומר ניתוק יחסי עובד-מעביד, המתבצע ביוזמתו של העובד. עובד הבוחר לסיים את חוזה העבודה ולהתפטר מיוזמתו, חייב במתן הודעה מוקדמת למעביד על פי ויתקו, למעט בנסיבות חריגות הקבועות בחוק.

יודגש, כי עפ"י חוק, יחסי עובד- מעביד אינם מתנתקים באופן אוטומטי. על מנת לנתק יחסי עובד-מעביד חייב להתבצע אקט מפורש של פיטורים או התפטרות.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 קובע, כי עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, כאשר הדרישה בחוק היא שהודעה כאמור תינתן בכתב.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית