אישור
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

הפרה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

אי קיום התחייבות או חובה על פי חוק עשויה להקים חבות למפר, העובד או המעביד, בפיצוי.

כמו כן, לעיתים הפרת הוראה מהוראות החוק מהווה עבירה פלילית, שבצידה קנס ו/או מאסר ולעיתים הפרת החוק תהווה עבירה מינהלית שבצידה קנס.

ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011. החוק פועל למעשה בשלושה מישורים מרכזיים:

1.      מנגנון בעל אופי מנהלי של התראות מינהליות ועיצומים כספיים בגין הפרת הוראות חקיקה ספציפיות.

2.      הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מזמין שירות בענפים ספציפיים – שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה.

3.      הטלת אחריות על מנכ"ל תאגיד במישור המינהלי בגין הפרת פיקוח והטלת אחריות על מנכ"ל של מזמין שירות במישור הפלילי בגין הפרת זכויות קבלן השירותים.

 

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית