אישור
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

הכשרה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
ערכים מקושרים

הקניית כישורים למילוי תפקיד מסוים ו/או כהכנה לקראת משימה מסוימת.

ככלל, עובד זכאי לכל הפחות לתשלום שכר מינימום בתקופת ההכשרה.

בפסיקה נקבע, כי ניתן לחייב עובד בעלות קורס הכשרה, בהתאם להתחייבות בכתב עליה חתם טרם יציאתו לקורס. הניכוי מותר, מאחר ואין מניעה עקרונית לחייב עובדים בתשלום עלות הקורס, ככל שהם מתפטרים ממקום העבודה, שהכשירם לאותה עבודה, תקופה קצרה לאחר תחילת עבודתם. במידה ובחוזה העסקה סיכם המעסיק עם העובד, שבמידה והעובד יעזוב את מקום העבודה בטרם הסתיים החוזה, יחויב לשלם למעסיק "פיצויי מוסכם", רשאי המעסיק לנכות חוב זה משכרו האחרון של העובד.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית