אישור
דף הבית > חשבפדיה > הודעה לעובד
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

הודעה לעובד הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ביום 21.3.02 פורסם חוק הודעה  לעובד (תנאי העבודה), התשס"ב- 2002, לפיו חלה חובה על המעביד למסור לעובד מידע בכתב בדבר תנאי עבודתו.

המעביד ימסור לעובד, תוך שלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה העיקריים של העובד. היה העובד נער – החובה למסור הודעה לעובד הינה תוך 7 ימים.

עובד שהתחיל לעבוד לפני כניסתו לתוקף לחוק, תחול לגביו החובה להוציא הודעה על תנאי עבודה, תוך 30 ימים מהיום שהעובד דרש זאת בכתב.

החובה למסור הודעה לעובד לא חלה על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית