אישור
דף הבית > חשבפדיה > הגנת השכר
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

הגנת השכר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מטרתו העיקרית של חוק הגנת השכר, התשי"ח-1985 הנה מניעת פגיעה שרירותית בשכרו של העובד על-ידי מעבידו, הבטחת תשלום השכר במועדו ומניעת הלנה.

החוק מטיל על המעביד תשלום פיצויי הלנה, ההולך וגדל ככל שמתארכת תקופת הלנת השכר, וכך הופך את ההלנה לבלתי כדאית מבחינה כלכלית ומרתיע את המעבידים מאי-תשלום שכר במועדו. 

עם זאת, החוק מאפשר לבית הדין לעבודה להתחשב בנסיבות מיוחדות ולהפחית בגינן, או אפילו לבטל לגמרי, את פיצויי ההלנה. בחוק יש הוראות נוספות הנוגעות לתשלום שכר עבודה, ובהן הסדרים בדבר דרכי תשלום שכר, ניכויים שניתן לנכות מן השכר והגבלות על עיקול שכר.

חוק הגנת השכר אינו בא להפחית מכל זכות הנתונה לעובד על פי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית