אישור
דף הבית > חשבפדיה > הגבלת עישון
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

הגבלת עישון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 אוסר, בין היתר, על עישון במקומות ציבוריים, ומטיל חובות על מחזיק למעשה של מקום ציבורי.

החוק מונה מהם המקומות אשר יחשבו "מקום ציבורי", וביניהם, מקום עבודה, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק (סעיף 15 לתוספת לחוק). 

 

על המחזיק למעשה של מקום ציבורי, לפקח ולעשות כל שניתן למנוע עישון או החזקת סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת דלוקים, במקום הציבורי.

יראו במחזיק כמי שמילא חובותיו במידה ויוכיח, בין היתר, כי נקט אמצעים למנוע עישון והחזקה, או התלונן בפני המפקח על עישון או החזקה שנמשכו על אף פעולותיו.

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן על מנת למנוע עבירה של אי תליית שלט האוסר את העישון, או הפרת חובות המחזיק כאמור לעיל. הפרת הוראה זו דינה קנס כקבוע בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין. "נושא משרה" הינו "מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד". 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית