אישור
דף הבית > חשבפדיה > בדיקות רפואיות
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

בדיקות רפואיות הצג הכל

חקיקה
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק עבודת נשים מקנה לעובדת זכות להיעדר מהעבודה בגין הריון ולידה, בנסיבות ובתנאים הקבועים בחוק.

בהתאם לחוק, עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בתשלום, ומבלי לפגוע במכסות ימי החופשה או המחלה הצבורים לזכותה - לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון.

היעדרות כאמור מותרת רק לעובדת המועסקת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה ומשך ההיעדרות תלוי בהיקף משרתה.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית