אישור
דף הבית > חשבפדיה > ארגון מעסיקים
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

ארגון מעסיקים הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ארגון המאגד מעבידים לשם עיסוק בנושאים משותפים למעבידים אלה, ובפרט משא ומתן קיבוצי עם ארגוני עובדים.

בישראל מאוגדים ארגוני מעבידים לפי הענף המקצועי שבו פעילים מעבידים אלה.

להתאגדות שתי רמות: רמה מקומית ורמה ארצית.

ארגוני המעבידים במגזר הפרטי בישראל מאוגדים במסגרת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

מעביד, שהוא חבר בארגון מעבידים חייב בתשלום דמי חבר לארגון המעבידים בו הוא חבר.

על פי חוק הסכמים קיבוציים והתקנות שהותקנו מכוחו נקבע, כי מעביד שאינו חבר באיגוד מעבידים, וחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה (למעט הסכם תוספת יוקר או שכר מינימום) או צו הרחבה להסכם קיבוצי ענפי ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי, דמי טיפול ארגוני מקצועי.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית