אישור
כל עובד - פנייתו של עובד למשרד הכלכלה הביאה לפיטוריו שלא כדין
דף הבית > סעש 2646-12-15 - משה וייזר נגד ה.ל. תיירות בע"מ
סעש 2646-12-15 - משה וייזר נגד ה.ל. תיירות בע"מ
תקציר
לפנינו תביעה לתשלום זכויותיו הנטענות של התובע, נהג אוטובוס הסעות בנתבעת, בגין תקופת עבודתו וסיומה.
המחלוקות העיקריות בתיק הן האם פוטר התובע כדין; האם הוא זכאי לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות; והאם רשאית הייתה הנתבעת לקזז משכרו של התובע סכומי כסף בגין נזקים נטענים שגרם לה.
רקע עובדתי וההליך המשפטי
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
דיני עבודה סיום העסקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית