אישור
כל עובד - הנחיות היחידה ליחסי עבודה לעניין עבודה ביום הבחירות המוניציפאליות
דף הבית > הנחיות היחידה ליחסי עבודה לעניין עבודה ביום הבחירות המוניציפאליות ברחבי הארץ, החלות ביום 30.10.2018
הנחיות היחידה ליחסי עבודה לעניין עבודה ביום הבחירות המוניציפאליות ברחבי הארץ, החלות ביום 30.10.2018
תקציר
א.      יום הבחירות המוניציפאליות הינו יום שבתון. ב.      כפי הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) וחוק המועצות האזוריות: "יום הבחירות הכלליות יהי יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכך לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מ ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית