אישור
כל עובד - מחולל חובות מעסיק לפרסום במקום העבודה
דף הבית > מחולל חובות מעסיק לפרסום במקום העבודה
מחולל חובות מעסיק לפרסום במקום העבודה
תקציר
חוקים שונים במשפט העבודה, במטרה להגביר את אכיפתם, מטילים חובה על המעסיק לפרסם במקום העבודה מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד כפי שמובאים בהם. להלן פירוט חוקי העבודה העיקריים המחילים חובה זו:
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית