אישור
כל עובד - מחולל חילופי מעסיקים
דף הבית > מחולל חילופי מעסיקים
מחולל חילופי מעסיקים
תקציר
המדובר במצבים שונים, כגון: העברת העסק או החברה מיד ליד, חלוקתו או מיזוגו, ובלבד שכתוצאה מההעברה, מהחלוקה או מהמיזוג כאמור, עובר העסק או החברה, או חלק מהם, לידי אישיות משפטית אחרת. במצב של חילופי מעסיקים העובדים זוכים לרצף זכויות, כאשר בחוקי העבודה השונים, זכויות אלה נקבעות ומחושבות על פי תקופת העבודה, לא רק אצל אותו מעסיק, אלא באותו מקום עבודה או בקשר למקום העבודה. במצב זה, על המעסיק לנקוט במספר פעולות מול העובדים:
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית