אישור
כל עובד - מחולל העדרויות לעניין דמי מחלה
דף הבית > מחולל העדרויות לעניין דמי מחלה
מחולל העדרויות לעניין דמי מחלה
תקציר
לעובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו משולמים דמי מחלה, בגבולות מכסת ימי המחלה שצבר. דמי המחלה משולמים לעובד ישירות ממעסיקו, או מקרן דמי מחלה. לפי חוק דמי מחלה, עבור יום ההיעדרות הראשון לא יקבל העובד תשלום. עבור הימים השני והשלישי, דמי המחלה יהיו בשיעור 50% משכר יום רגיל. מיום המחלה הרביעי ואילך, ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה, בשיעור 100% משכר יום רגיל. בנוסף, ישנם חוקים נוספים אשר מכוחם זכאי העובד לתשלום דמי מחלה כאשר הוא נעדר מעבודתו לצורך סיוע וטיפול בבן משפחה (בן זוג, הורה או ילד).
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית