אישור
כל עובד - מחולל חופשה שנתית
דף הבית > מחולל חופשה שנתית
מחולל חופשה שנתית
תקציר
חוק חופשה שנתית קובע מספר חובות החלות על מעסיק, כגון החובה להעניק לעובדים חופשה, החובה לנהל רישום מסודר של החופשות וכו'. הזכות לחופשה מתגבשת בתום השנה, ובכל שנה גדלה מכסת ימי החופשה שלהם זכאי העובד, בהתאם למדרג הקבוע בחוק. מועד החופשה ייקבע על-ידי המעסיק, בהתאם לסדרי העבודה, תוך התחשבות ברצון העובד.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית