אישור
כל עובד - מחולל זכויות עובד לאחר לידת בת זוגו
דף הבית > מחולל זכויות עובד לאחר לידת בת זוגו
מחולל זכויות עובד לאחר לידת בת זוגו
תקציר
חוק עבודת נשים מעניק זכויות גם לעובד שבת זוגו ילדה, כגון הזכות לשעת הורות, הזכות לקחת חופשת לידה והזכות להתפטר לצורך טיפול בילד. זכויות אלה מוענקות לעובד בהתקיים תנאים מסוימים, וחלקן מחייבות הגשת בקשה או מילוי טופס.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית