אישור
כל עובד - מחולל הפקדות מעסיק לגמל ולפיצויים
דף הבית > מחולל הפקדות מעסיק לגמל ולפיצויים
מחולל הפקדות מעסיק לגמל ולפיצויים
תקציר
בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל מינואר 2008, חלה חובה על כלל המעסיקים במשק לבטח את עובדיהם בקרן פנסיה מקיפה, לרבות קופת גמל לקצבה, מהמועד בו קמה להם זכאות, כקבוע בצו. חובת ההפקדה היא לגמל ולפיצויים.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית