אישור
כל עובד - מחולל זכויות עובדת לאחר לידה
דף הבית > מחולל זכויות עובדת לאחר לידה
מחולל זכויות עובדת לאחר לידה
תקציר
חוק עבודת נשים וחוק הביטוח הלאומי מעניקים לעובדת לאחר לידה את הזכות לקבל דמי לידה, וכן את הזכות להתפטר לצורך טיפול בילד. זכויות אלה מוענקות לעובדת בהתקיים תנאים מסוימים, וחלקן מחייבות הגשת בקשה או מילוי טופס.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית