אישור
כל עובד - מחולל תאונות עבודה
דף הבית > מחולל תאונות עבודה
מחולל תאונות עבודה
תקציר
עובד אשר נפגע בתאונת עבודה, זכאי לתשלום דמי פגיעה מאת המוסד לביטוח לאומי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995."תאונת עבודה" מוגדרת בסעיף 80 לחוק, בין היתר, כתאונה שאירעה לעובד במהלך עבודתו, בדרך מביתו של העובד למקום העבודה ובחזרה מהעבודה לביתו. במקרה בו עובד נפגע בתאונת עבודה, חלה חובה על המעסיק לדווח למשרד העבודה על התאונה בהתאם לתנאים שנקבעו בפקודה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית