אישור
כל עובד - נדחתה תביעת מלצרית לשכר מינימום וחויבה ב-16,000 ש"ח הוצאות למעסיקה
דף הבית > סעש 1516-08-13 - ריקה פז נגד פרדס רימונים בע"מ
סעש 1516-08-13 - ריקה פז נגד פרדס רימונים בע"מ
תקציר
תפסת, תפסת מעט תפסת" (ר"ה דף ד' ע"ב).
השאלה העיקרית (מהותית וכספית) הטעונה הכרעה בהליך זה היא אם יש לראות בתשרים (טיפים) שניתנו לתובעת על ידי לקוחות הנתבעת כ"שכר עבודה", או שמא על הנתבעת לשלם לתובעת שכר עבודה ללא קשר לתשרים שקיבלה התובעת מלקוחות הנתבעת במהלך עבודתה.
עיקר תביעת התובעת הוא לשכר עבודה לפי ערך שכר מינימום בגין תקופת עבודתה. בקשר לכך טוענת גם לזכאות לזכויות סוציאליות שונות וכן לפיצוי לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: חוק הגנת השכר).
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית