אישור
כל עובד - תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז-2017
דף הבית > תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז-2017
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז-2017
תקציר
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית