אישור
כל עובד - בית הדין פסק פיצוי בסך 6,000 ש"ח בגין עוגמת נפש על הנפקת תלושי
דף הבית > סעש 32894-02-16 - אמנה עמאש נגד א. אקספרס מטעמים בע"מ
סעש 32894-02-16 - אמנה עמאש נגד א. אקספרס מטעמים בע"מ
תקציר
דופן, במסגרתה מבקשת הגב' אמנה עמאש (להלן - התובעת) להוכיח כי לא הועסקה במסעדה שמפעילה א.אקספרס מטעמים בע"מ (להלן - הנתבעת), וכי העובדה כי הופקו תלושים על שמה חרף אי-העסקתה מצמיחה זכאות לסעדים, בין השאר בגין פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש.
רקע עובדתי
1. אין מחלוקת כי בגין התקופה שבין החודשים 1/14 - 8/14 הפיקה הנתבעת תלושי שכר בהם צוינו שמה ומספר הזיהוי של התובעת (נספחים לכתב התביעה). בתלושי השכר צוין כי תקופת ההעסקה היא מיום 1.7.13, אך לא הוצגו בפנינו תלושי שכר לשנת 2013.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית