אישור
כל עובד - פורסם דו"ח תאונות עבודה לשנים 2012-2016
דף הבית > פורסם דו"ח תאונות עבודה לשנים 2012-2016
פורסם דו"ח תאונות עבודה לשנים 2012-2016
תקציר
דו"ח תאונות עבודה בישראל הוא פרי שיתוף פעולה בין מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה למינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. ייחודו של דו"ח זה הוא בשילוב מסדי הנתונים שעומדים לרשות שני הגופים וביצוע ניתוחי מידע מזווית מבט מגוונות, של נתוני תאונות עבודה בישראל כמו גם מאפייני האוכלוסיות הנפגעות מהן. לראשונה השנה הדוח כולל מידע על כל אירועי התמותה שדווחו למינהל, לרבות אלו שהתרחשו שלא בעת עבודה או כתוצאה מגורמים שאינם תחת ההסדרה של מינהל הבטיחות. עוד הורחב הדו"ח השנה לכלול נתונים על היקפי התחלואה התעסוקתית. תיאור של תאונות העבודה הקטלניות שאירעו במהלך שנת 2016 המצוי בדו"ח, פורס בפני הקורא פרטים על התרחשותן ומהותן וכן מציג את הפעולות בהן נקט המינהל בעקבות ההודעות על התאונות הללו. להלן עובדות ומספרים מן הדו"ח: ●              במהלך 2016 נהרגו 80 אנשים באירועים שהתרחשו במקומות עבודה או במסגרת פעולות לביצוע עבודה. - 22 מההרוגים במקומות העבודה נהרגו באירועים שנגרמו מגורמים שאינם בהסדרה ובסמכות של מינהל הבטיחות, כדוגמת כשל רפואי, כשל בתכנון וביצוע הנדסי, אובדנות, תאונות דרכים, אירוע פלילי או אירועים  שהתרחשו שלא במהלך עבודה. ולפיכך, אינם מסווגים כתאונות  עבודה. - 58 עובדים נהרגו בתאונות עבודה בענפי המשק לפי הפירוט הבא: בבינוי (36), בתעשייה (13), במסחר ושי ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית