אישור
כל עובד - מחולל הליך קליטת עובד חדש בארגון
דף הבית > מחולל הליך קליטת עובד חדש בארגון
מחולל הליך קליטת עובד חדש בארגון
תקציר
לאחר קבלתו של עובד חדש למקום עבודה, ישנן מספר פעולות אותן מבצע המעסיק, במסגרת הליך קליטה באירגון, הכוללות, בין היתר, מילוי טפסים ע"י העובד החדש.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית