אישור
כל עובד - חישוב גמלה בתוספת השלמת שכר בשל חופשה ללא תשלום, חופשה, חופשת
דף הבית > חישוב גמלה בתוספת השלמת שכר בשל חופשה ללא תשלום, חופשה, חופשת לידה
חישוב גמלה בתוספת השלמת שכר בשל חופשה ללא תשלום, חופשה, חופשת לידה
תקציר
בתקנות האמהות נקבעו תנאים המאפשרים השלמות שכר במקרים בהם קיימת ירידה בהכנסה ברבע השנה לחישוב הגמלה, כאשר ההקטנה בהכנסה נובעת מסיבות שאינן תלויות במבוטחת. הסיבות המפורטות בתקנה 2 עוסקות: בצמצום ההכנסה לרגל ההיריון באי תשלום מלוא השכר עקב היעדרות מעבודה מפאת: מחלה, תאונה, השבתה, שביתה, ימי אבל, חופשה. חוזר זה עוסק בפרשנות שניתנה עד כה למושג חופשה והשינוי שחל בעקבות הפסיקה וחוות דעת משפטית בנושא.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית