אישור
כל עובד - עובד הוכר כנפגע בתאונת עבודה בעקבות אירוע מוחי שעבר בביתו
דף הבית > בל 38430-04-13 - מ ד נגד המוסד לביטוח לאומי
בל 38430-04-13 - מ ד נגד המוסד לביטוח לאומי
תקציר
בתובענה זו עותר התובע להכרה באירוע בעבודתו מיום 30.7.12, במהלכו נטען כי התרגש ועבר אירוע מוחי, כתאונת עבודה כמשמעות מונח זה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995. הנתבע מכחיש את טענות התובע וטוען, בין היתר, כי לתובע לא ארעה תאונת עבודה ביום 30.7.12, משלא התקיים אירוע תאונתי חריג תוך כדי ועקב עבודתו. לחילופין, טוען הנתבע, כי אין קשר סיבתי בין האירוע המוחי בו לקה התובע לבין האירוע הנטען המוכחש מיום 30.7.12. לחילופי חילופין טוען הנתבע כי השפעת האירוע הנטען- אף אם הייתה כזו- הינה...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית