אישור
כל עובד - הנדון: קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות
דף הבית > הנדון: קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית - השלמת הנחיות לתשלום קצובת נסיעה לעובדים קיימים
הנדון: קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית - השלמת הנחיות לתשלום קצובת נסיעה לעובדים קיימים
תקציר
מכתב המנכ"ל מיום 10.7.2016 חוזרנו 2016-1-39 מיום 23.8.2016   בהמשך לחוזרנו שבסימוכין, והוראת תקנון כספים ומשק להלן: "התכ"ם" 13.4.0.2 בדבר תשלום  קצובת נסיעה, פרסם החשב הכללי הודעה ה.13.4.0.2.1 (המצ"ב) ובה מפורטים השינויים בתשלום קצובת הנסיעה. שינויים אלה הינם תוצאה של הדברות בין משרד האוצר להסתדרות העובדים הכללית החדשה, בה הו ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית