אישור
כל עובד - הנדון: יישום ההסדר להשתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בשירות
דף הבית > הנדון: יישום ההסדר להשתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה בגופים נתמכים או מסובסדים
הנדון: יישום ההסדר להשתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה בגופים נתמכים או מסובסדים
תקציר
הסכם קיבוצי מיוחד מיום 1.3.17 1.      ביום 1.3.17 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה אשר הסדיר, בין היתר, את השתתפות המדינה בהוצאות של העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה (להלן: "הסדר הארוחות"). 2.      בהתאם לקבוע בהס ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית