אישור
כל עובד - הנדון: חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), התשע"ז-2017
דף הבית > הנדון: חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), התשע"ז-2017
הנדון: חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), התשע"ז-2017
תקציר
ביום 28.5.2017 פרסמה רשות המיסים חוזר בעניין חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה) המפרט את השינוי בנקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים עד גיל חמש בין השנים 2017 ו- 2018.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית