אישור
כל עובד - אושר בטרומית: הגדלת מספר ימי החופשה
דף הבית > אושר בטרומית: הגדלת מספר ימי החופשה
אושר בטרומית: הגדלת מספר ימי החופשה
תקציר
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק), התשע"ה-2015, מוצע להאריך את תקופת החופשה השנתית לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד כך שבעד השנה הראשונה יהיה העובד זכאי ל-21 ימי חופשה שנתית, בעד השנה השנייה יהיה זכאי ל-23 ימים, בעד השנה השלישית יהיה זכאי ל-25 ימים וליום נוסף לכל שנה מעל השנה הרביעית לעבודתו ולא יותר מ-28 ימים.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית