אישור
כל עובד - הנחת היסוד היא כי עובד היוצא לחופשה מנצל תחילה את יתרות החופשה
דף הבית > דבע נד/3-43/00 - אריה ארגוב נגד "סחף" חברה ישראלית לעבודות פיתוח בע"מ
דבע נד/3-43/00 - אריה ארגוב נגד "סחף" חברה ישראלית לעבודות פיתוח בע"מ
תקציר
בית הדין קבע כי הנחת היסוד היא כי עובד היוצא לחופשה מנצל תחילה את יתרות החופשה שנצברו לזכותו בשנים הקודמות. הטוען כי לא היא - עליו נטל ההוכחה. ממכלול עובדות לא ניתן להסיק כי התמלא היוצא מן הכלל - ולכן קבע בית הדין כי לא התיישנה התביעה לימי חופשה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית