אישור
כל עובד - מחולל סיום עבודה
דף הבית > מחולל סיום עבודה
מחולל סיום עבודה
תקציר
מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך – המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית