אישור
כל עובד - ימי מחלה בגינם מקבל העובד תשלום צוברים זכויות חופשה כאילו היו
דף הבית > עסק 68/09 - : הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האיגוד המקצועי של עובדי החשמל, המתכת והאלקטרוניקה נגד אלביט מערכות תעשיות אלקטרו אופטיקה בע"מ
עסק 68/09 - : הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האיגוד המקצועי של עובדי החשמל, המתכת והאלקטרוניקה נגד אלביט מערכות תעשיות אלקטרו אופטיקה בע"מ
תקציר
ופט עמירם רבינוביץ
פתח דבר
לפנינו ערעור בסכסוך קיבוצי על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (סק 521/09; השופט שמואל טננבוים ונציגי הציבור מר בהג'ת חג' יחיא ומר ביליגורסקי רפאל), בו נדחתה בקשת המערערת לסעד הצהרתי לעניין זכאות חבריה, עובדי המשיבה, לצבור ימי חופשה בתקופת מחלה ממושכת.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית