אישור
כל עובד - אורכה של החופשה השנתית לכל שנת עבודה יש לחשב לפי הוותק אצל מעביד
דף הבית > דמש 54051-01-11 - שמואל יוספי נגד א. ליטמן בע"מ
דמש 54051-01-11 - שמואל יוספי נגד א. ליטמן בע"מ
תקציר
התובע הינו חשמלאי שעבד אצל הנתבעת החל מפברואר 2006, מועד שבו זכתה במכרז לביצוע עבודות חשמל בבסיס צה"ל בצריפין, ועד פברואר 2010. בפנינו התבררה בדיון מהיר תביעתו לזכויות סוציאליות שונות שהנתבעת נותרה לטענתו חייבת לו. נדון בהן אחת לאחת.
פדיון חופשה
לטענת התובע, מאחר שהתחיל לעבוד כחשמלאי כבר בשנת 2002 באותו מקום עבודה בבסיס צריפין, ו"הועבר" מקבלן קודם אל הנתבעת עם זכייתה של האחרונה במכרז, היה זכאי לכך שהוותק שלו לצרכי חופשה שנתית יישמר. במילים אחרות, לטענתו היה זכאי לכך ששנת עבודתו הראשונה אצל...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית