אישור
כל עובד - הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957
דף הבית > הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957
תקציר
לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957   בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957(1) אני מודי ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית