אישור
כל עובד - טופס בקשת היתר לפי חוק עבודת נשים לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה
דף הבית > טופס בקשת היתר לפי חוק עבודת נשים לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה
טופס בקשת היתר לפי חוק עבודת נשים לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה
תקציר
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית