אישור
כל עובד - פדיון חופשה שנתית הינו לכל היותר עבור שלוש השנים האחרונות, בצירוף
דף הבית > עע 547/06 - משה כהן נגד ויליאם אנויה
עע 547/06 - משה כהן נגד ויליאם אנויה
תקציר
בית הדין הארצי פסק, כי על פי סעיף 7 לחוק חופשה שנתית, בעת שהסתיימו יחסי עובד מעביד, נצברו לזכות העובד לכל היותר ימי חופשה, שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים, שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת (ע"ע 547/07 משה כהן נ' ויליאם אנויה, מיום 8.10.2007).
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית