אישור
כל עובד - החזר הוצאות נסיעה בתפקיד - שינויים בתעריפים - שירות המדינה
דף הבית > החזר הוצאות נסיעה בתפקיד - שינויים בתעריפים - שירות המדינה
החזר הוצאות נסיעה בתפקיד - שינויים בתעריפים - שירות המדינה
תקציר
סימוכין: בשינוי לחוזר חשכ"ל 2002/22 מה-24 בנובמבר 2002 בשינוי לחוזר חשכ"ל 2005-4-18 מה-26 בספטמבר 2005   תעריפי החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב עודכנו החל מה-1 ביולי 2008 כמפורט להלן: 1       הוצאות קבועות 1.1    רכב שירות רמת קוד סכום ההוצאות הקבועות לחודש ניידות דיווח ברוטו  (סמל מחשב: 0700) נטו (סמל מחשב: 0750) א 31 -.317 ש"ח -.159 ש"ח ב 32 -.444 ש"ח -.238 ש"ח ג 33 -.570 ש"ח -.318 ש"ח ד 34 -.676 ש"ח -.387 ש"ח   הסכומים הנ"ל כוללים החזר עבור דמי חניה. 1.2    רכב אישי רמת קוד סכום ההוצאות הקבועות לחודש ניידות דיווח ברוטו נטו 1 11 -.74 ש"ח -.37 ש"ח 2 12 -.106 ש"ח -.53 ש"ח 3 13 -.148 ש"ח -.74 ש"ח 4 14 -.190 ש"ח -.95 ש"ח 5 15 -.232 ש"ח ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית