אישור
כל עובד - החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - גופים ממשלתיים
דף הבית > החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - גופים ממשלתיים
החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - גופים ממשלתיים
תקציר
סימוכין:  בשינוי לחוזר חשכ"ל 2006-4-2   חוזר זה מסדיר את נושא החזר הוצאות הנסיעה בתפקיד לכל ההתקשרויות של גופים ממשלתיים עם נותני שירותים חיצוניים (כדוגמת: יועצים חיצוניים, רו"ח, פסיכולוגים ועו"ד) עבור נסיעות הקשורות במתן השרות. 1.      תעריפים וזכאות 1.1.   תשלום עבור נסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים החיצוני למקום מתן השירות יינתן במידה ונתקיימו במצטבר התנאים הבאים: 1.1.1.         מרחק הנסיעה של נותן השירותים החיצוני ממקום עבודתו הקבוע למקום מתן השירות עולה על 30 ק"מ. 1.1.2.         הנסיעה ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית