אישור
כל עובד - שר התמ"ת חתם בשבוע האחרון על צו הרחבה להסכם הקיבוצי בדבר עדכון
דף הבית > שר התמ"ת חתם בשבוע האחרון על צו הרחבה להסכם הקיבוצי בדבר עדכון השתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעות לעבודה וממנה
שר התמ"ת חתם בשבוע האחרון על צו הרחבה להסכם הקיבוצי בדבר עדכון השתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעות לעבודה וממנה
תקציר
עו"ד שלמה יצחקי, הממונה על יחסי עבודה במשרד התמ"ת:הודעת העדכון התאפשרה לאחר שנחתם בנושא הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית